Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Přihláška ke studiu na VŠUP pro akademický rok 2023/2024


Nastal neočekávaný stav aplikace

Pokuste se o návrat zpět na předchozí stránku nebo v případě neúspěchu přejděte zpět na stranu úvodní.

V případě technických problémů (nefunkčnosti přihlášky nebo její části) kontaktujte burian@vsup.cz .


Unexpected application state

Please try to return back to the previous page or go to the home page.

In case of technical difficulties (if the application or part of the appication does not function) contact burian@vsup.cz .