Kód přihlášky i heslo si poznamenejte. Potřebujete je pro pozdější přístup k Vaší přihlášce.
Pokud kód nebo heslo zapomenete, můžete sepsat přihlášku znovu pod novým kódem.
Ze všech přihlášek, které vyplníte, bude zpracována jen ta, jejíž podepsaný opis pošlete fakultě/součásti spolu s požadovanými přílohami.

krok 1023